Visby visuellt Föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv

Om någon säger Visby, vad dyker det upp för bilder i huvudet då? Vad beror det på att många tänker på samma saker? Den här studien belyser visuella gestaltningars betydelse för hur platser föreställs. Med utgångspunkt i ett omfattande material av Visbymotiv, undersöks hur fotografier, konstverk, teckningar, tryck, vykort och souvenirer produceras, brukas och används. Studien fokuserar särskilt de följder kulturarv kan få för bilden av en plats, men tar även upp turism och konst. De visuella gestaltningarna skapar särskilda seenden och bortseenden. De producerar ikoner och formar våra uppfattningar om platser, våra ”mindscapes”.

Carina Johansson är forskarutbildad vid Tema Kultur och Samhälle, Linköpings universitet. Forskningsprojektet har varit förlagt till Högskolan på Gotland. Detta är hennes doktorsavhandling.