Visby – staden utanför murarne Byggnadsverksamhet i Visby villastad 1895-1939

Under en tidsperiod som sträcker sig från sekelskiftet 1900 till det andra världskrigets utbrott, genomgår staden Visby en av sina mest omvälvande faser. Utflyttningen från innerstadens trångboddhet, slum och sociala misär tog fart. En majoritet av stadens befolkning kom nu att bosätta sig i den nya, moderna och expanderande villastaden utanför ringmuren. På åkrar, ängsmarker och strandängar växte en stad fram.

Villan blev det förra sekelskiftets idealbostad. Drömmen om det egna huset med tillhörande täppa uppmuntrades av såväl konstnärer och arkitekter, som av samhällsplanerare och ideologer. Kanske blev också Visby villastad ett reellt värn mot vad många ansåg vara samtidens två stora och brännande samhällsfaror: den framväxande socialismen och den omfattande emigrationen till Amerika.

Visby – staden utanför murarne presenterar för första gången den historiska och arkitektoniska utvecklingen av Visby villastad. Hur såg de nya husen ut? Hur planerades denna del av staden? Vilka arkitekter ritade de nya husen? Vilka människor bosatte sig i de olika områdena?

Med hjälp av ett rikt ritnings- och bildmaterial skildrar Fredrik Blomgren och Lars Bäckmantillblivelsen av de hus och områden där många människor i Visby bor, lever och arbetar idag.