Visby – de arkitektoniska vidundres tid Byggnadsverksamhet i Visby innerstad 1895-1920

I Stockholmspressen och i de gotländska tidningarna ställdes i början av 1900-talet frågan om Visby stads medeltida själ hade gått förlorad. Flera voluminösa och spektakulära byggnader hade uppförts i hjärtat av den medeltida staden. Visbys ålderdomliga siluett hade för evigt gått förlorad, menade kritikerna. Äldre trähusbebyggelse och stadskvarter hade ersatts av »skandalhus«. Moderna europeiska arkitekturuttryck med stilhistoriska förtecken, jugendinfluenser och nationalromantiska drag hade tagit plats i stadsrummet.

De arkitektoniska vidundrens tidundersöker och presenterar Fredrik Blomgrenden bebyggelse som växte fram i Visby innerstad under de dynamiska decennierna kring sekelskiftet 1900. Den ekonomiska högkonjunkturen gav en utvald grupp medborgare möjlighet att med hjälp av modern arkitektur manifestera samhällelig framgång. De nya husen blev spegelbilder av tidens rådande idéer och värderingarna kring samhälle och arkitektur.

I boken möter vi arkitekterna som ritade det nya Visby. Genom ett generöst ritnings- och bildmaterial framträder en stad i stark fysisk omvandling.

De arkitektoniska vidundrens tid är en fortsättning på boken Visby – Staden utanför murarne, som riktade ljuset på den villastad som växte fram utanför Visby stadsmur kring år 1900.

 

Produktion: Bokprojektet AB