Vägen till friheten under andra världskriget

Under brinnande krig i Europa går Arvi sina sista år på Handelsskolan i Tallinn. Efter en kort tid av frihet har Estland åter hamnat i stormakternas grepp och bollas mellan kommunistrysslands och hitlertysklands inflytande. Situationen syns omöjlig när ungdomar utan sympatier för någondera sidan ställs inför att mobiliseras av den rådande makten. Unga estniska män tvingas som soldater ut för att strida mot varandra.


johnny_kivimets-till_wwwJohnny Kivimets
 berättar öppenhjärtligt och rakt om den unge Arvis upplevelser, tankar och känslor. Berättelsen om Arvis umbäranden för att nå friheten känns angelägen att återge än idag. Johnny skildrar en resa, inte bara geografiskt utan också genom livet där Arvi möter såväl vänskapen som kärleken.