Tjugo år med Gustaf Larsson Sällskapet

Gustaf Larsson Sällskapet bildades 5 mars 1990, nittiosju år efter Gustafs födelse och nära fem år efter hans bortgång den 30 maj 1985. Varje år har Sällskapet givit ut ett medlemsblad skrivet av olika personer med skiftande bakgrund och deras relation till Gustaf Larsson skiftar också; några av dem träffade honom aldrig medan andra lärde känna honom, några mycket väl, ett par var t.o.m. med Gustaf på Island. Gustaf hade många intressen och infallsvinklarna för författarna varierar – diktaren Gustaf Larsson eller botanisten, hembygdsvårdaren etc.

Detta är en sammanställning av de första tjugo medlemsbladen i faksimil.