Sumpkärret blev ett varumärke

Sumpkärret blev ett varumärke

Ulf Palmenfelts promenader i Visby fungerar som »tankegångar«, då hjärnan får lov att tänka på vad den vill. I den här boken har han samlat några av de infall som har uppstått under sådana »tankegångar« eller till följd av dem. Nästan alla hänger på något sätt samman med den folkliga berättartraditionen. Påfallande många visar hur Visby genom tiderna haft rika kontakter med omvärlden. Till sin häpnad har Ulf kunnat iaktta hur den plats som för fem tusen år sedan var ett muntert puttlande sumpkärr i dag har blivit ett varumärke på en kommersiell marknad.

Författaren Ulf Palmenfelt är folklivsforskare och professor emeritus vid Uppsala universitet. Ulf har ägnat sin forskning, ja faktiskt större delen av sitt liv, åt gotländska folksägner och folkligt berättande. Under många år reste han land och rike kring som professionell historieberättare i skolor, på bibliotek och i hembygdsgårdar. Berättandet löper som en röd tråd genom Ulfs livsgärning.