Splitsläkten 1713-2012

År 1713 föds Per Larsson i Järnemåla, Lönneberga församling i Kalmar län. Tillsammans med makan Stina Olofsdotter och sex barn utvandrar de till Gotland år 1772 och bosätter sig vid Hakuse, Björke. Sonen Jonas Persson tar över gården efter sin far. År 1790 blir Jonas Persson fördubblingsbåtsman nr 41 Jonas Split i Gotlands första båtsmanskompani. Han kommer aldrig ut i krig utan hamnar på flottans sjukhus i Karlskrona och avlider där den 25 juli 1790.
År 1959 utkom boken Båtsman Splits ättlingar sammanställd av Axel Runfeldt, Atlingbo. Efter flera års arbete föreligger nu Splitsläkten 1713–2012 – 300 år efter att fadern Per Larsson föddes presenteras här inte bara ättlingarna till Jonas Persson Split utan även till hans syster Catharina Pehrsdotter.