Sångsällskapet NS 1903-2013

Sångsällskapet Nio Sångare – 110 år av manskörshistoria, gotländsk kulturhistoria och genuin sångarglädje
Med rötterna i det förra seklets början har NS tagit sig ända in i nutiden. För att citera förordet, av Talförare Åke G Sjöberg, flödar sången ”gissningsvis ännu livligare idag än för hundra år sedan medan smörgåsbordets tyngd har lättats”. NS har inte bara anpassat sig till nya tiders förutsättningar utan även försökt att själva ta kommandot över utvecklingen. Boken är fylld av sångarbrödernas skildringar av detta i ord och bild.
Citat ur Sångsällskapets intressanta och spirituella protokoll utgör en betydande del av boken, men här finns även helt nyskrivna texter och intervjuer med flera centralgestalter. Vi får följa sångarna Gotland runt och på resor utanför hemöns gränser. Allt ger en mångfacetterad och inträngande bild av ett musicerande sällskaps liv och dessutom rikliga glimtar av det gotländska samhälle där allting haft sin bas.