Möjaliv med Emmy och Enok

Möja var under 1900-talets mitt vida känt för sina jordgubbar. Bakom odlingsframgångarna låg nybyggaranda och hårt arbete. Detta är berättelsen om Emmy och Enok och deras liv på Möja. För att försörja sig i skärgården gällde det att vara mångsidig. Genom arbetet med jordgubbsodlingarna, fisket och jordbruket samt en positiv inställning till livet och ett gott humör, lyckade de.