Men du själv då?

Du som arbetar med människor har en utomordentligt viktig och ofta förbisedd uppgift, nämligen att ta väl hand om dig själv. Läkaryrket och andra människovårdande yrken har genomgått snabba och stora förändringar med bidragande stress, stigande sjukfrånvaro och upplevd maktlöshet.

Vi vill att denna bok ska vara en hävstång för läsaren att bättre kunna hantera stress och påfrestningar samt öka sitt välbefinnande, sin livsglädje och närvaro. Vi vet att om detta lyckas blir även patienterna vinnare, som mår bättre av att möta behandlare i balans.

 

Clas Malmström har som läkare, efter utbildning i klinisk psykofysiologi i USA, inriktat sig på beteendemedicinsk behandling och rehabilitering av stressutlösta besvär. Han är grundare av företaget PBM Hälsokompetens, som driver klinisk verksamhet samt förebyggande och utvecklande konsultverksamhet inom performance management, personalvård och ledarutveckling.

 

Herman Holm är psykiater och har för närvarande ett uppdrag att kartlägga heldygnsvården inom svensk psykiatri. Fram till år 2009 arbetade Herman som chef för psykiatrin vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Han har tidigare varit chef för psykiatrin vid länssjukhuset i Kalmar. Herman har fascinerats av och dragits till gränsområden som det mellan kropp och själ, friskt och sjukt, normalt och avvikande. Under senare år har Herman skrivit och föreläst kring somatisering (kroppsliga besvär utan påvisbar förändring eller störning), ett område med stor anknytning till stress.