Med våldsam hand Om mord, dråp, mordbrand och mordförsök på Gotland under 1800-talet

Med våldsam hand skildrar mord, dråp, mordbrand och andra grova brott på Gotland under 1800-talets första hälft. Brott som bestraffades med döden. Berättelserna bygger i huvudsak på material ur de gotländska domstolsarkiven. Men det är inte bara brotten som är det intressanta, utan också vardagen och arbetslivet på den tiden.

Genom sin goda berättarförmåga lyckas författaren Torsten Daun med bibehållen tidsfärg och troget källorna på ett levande sätt skildra de allvarliga händelserna. Utöver brottsskildringarna gör Torsten också jämförelser mellan de olika domstolsärendena och de olika tidsskedena. Han tar bland annat upp frågan om användning av tortyrliknande förhörsmetoder och om liberaliseringen inom det svenska rättsväsendet fick genomslag i gotländsk rättstillämpning.

Porträtt av Torsten Daun

Torsten Daun är fil.kand. i beteende- och statsvetenskap samt fil.mag. i historia. Han har arbetat som lärare och 15 år inom kriminalvården, bl.a. som chef vid Kriminalvårdsanstalten i Visby samt inom det privata näringslivet, huvudsakligen i ledande befattningar. Torsten har tidigare skrivit boken Från Kajsarn till Sjumastarn – en gotländsk kriminalvårdshistoria.

 

Boken innehåller ett register över nämnda gårdar.