Kaffikalas vid Bottarve Recept och tradition

Det här är en berättelse om det generösa Storsudret på Gotland, där frågan »Får det vara en tår kaffi?« aldrig är långt borta. Här beskrivs det storartade Kaffikalaset i helgmillum med 20 sorters bakverk som dukas fram varje nyårsdag vid Bottarve. Läsaren bjuds in till bakerskornas kök och får ta del av generationers recept och traditioner. Bilder och text dokumenterar kaffikalaset som en viktig del av livet på Storsudret och synliggör kvinnornas insatser som ofta kommit i skymundan.