Hela Sverige – läkande läsning från svenska medicinjournalister

Granska, förklara och förtydliga. Samt fungera som en brobyggare mellan forskning, sjukvård och allmänhet. Det är medicinjournalistens främsta uppgifter.

Mediernas beslutsfattare satsar allt mindre på medicinjournalistisk spetskompetens. Det ökar risken för att inflytelserika aktörer inom medicin och forskning får allt större svängrum på redaktionerna.

Sällskapet Svenska Medicinjournalister har funnits i 30 år. Våra medlemmar har skrivit om allt från Nobelpristagare, cancer, myom, och schizofreni till alternativmedicin, läkemedelskunskap, omvårdnad och ovan nämnda påverkan för att ge ekonomisk vinning. Breda och smala frågor som alla lär oss mer om vår egen och andras hälsa.

I vår jubileumsutgåva inleds alla texter med en personlig kommentar från artikelförfattaren om valet av artikel, hur den tillkom, om journalistens yrkesroll eller arbetsvillkor. Vi hoppas att antologin ska locka till läsning!