Gotländska mejerier – en historia om mjölk, smör och ost på Gotland genom 150 år

Mejerier har funnits på Gotland sedan 1800-talets mitt. I Gotländska mejerier skildras utvecklingen från de första stapplande stegen på 1860-talet fram till idag med Arla Foods stormejeri i Visby och de två gårdsmejerierna Stafva och Hejnumkällingen. Över 90 mejerier har passerat genom åren. Författaren Martin Ragnar tar läsaren med på en spännande resa som rymmer stimulanspaket, organisationshistoria, företagsfusioner, strukturrationalisering, kartellbildningar, kohandel, utrotningen av lantrasboskapen Gotlandskon, framväxten av en internationell mejerijätte – och till detta återetableringen av småskaliga mejerier med såväl getter, får och kor som mjölkleverantörer.
Martin Ragnar, kemiingenjör, är till vardags VD för Svenskt Gastekniskt Center AB i Malmö. Han är född och uppvuxen i Visby och intresserade sig tidigt för Gotlands ekonomiska historia och teknikhistoria under 1800- och 1900-talen. Industrialismens genombrott och hur den format det moderna Gotland utgör den röda tråden i hans omfattande forskning. Tidigare har han bl.a. skildrat silkesodlingen, papperstillverkningen i Lummelunda, stadsgasframställningen i Visby, järnvägslinjerna Ronehamn–Hemse och Visby–Visborgs slätt och sockerraffineringen i Visby.