Gotland din längtan – Gustaf Larsson, ett vänporträtt

Årgång 1986 av Gotlands Hembygdsförbunds årsskrift – Från Gutabygd – upptas till största delen av ett vänporträtt av Gustaf Larsson. Han hade gått ur tiden året innan och porträttets författare var Anna Kajsa Hallgard (alter ego för Margit Olofsson). Kontakten dem emellan började på nyåret 1941, brevledes, och träffades gjorde de första gången i juli samma år då Gustaf en söndagsmorgon helt överraskande kom cyklande till Hallbåter i Levide, Anna Kajsas föräldrahem. Gustaf var då 48 år och hade året innan givit ut sin fjärde diktsamling. Anna Kajsa, då 26 år, hade just debuterat med en följetong i Gotlands Allehanda.
Den kontakt dem emellan som etablerades 1941 utvecklades och fördjupades genom livlig brevväxling under resten av 1940-talet och fortsatte om än mindre frekvent så länge Gustaf levde.
Framförallt gjorde alla dessa brev det möjligt för Anna Kajsa att i sitt vänporträtt för andra lyfta fram den okände Gustaf Larsson, människan bakom namnet.

Gustaf Larsson Sällskapet skall enligt stadgarna vårda och fördjupa kunskapen om Gustaf Larsson och eftersom Anna Kajsas vänporträtt enligt styrelsens mening till fullo harmonierar med nyssnämnda krav och då porträttet ej längre finns på bokmarknaden har Sällskapets styrelse, med Hembygdsförbundets medgivande, beslutat att som särtryck i faksimil publicera porträttet.