Gåvor av händers verk

Under mitten och senare delen av 1800-talet bildades på Gotland många kyrkliga syföreningar för att bistå organisationer, behövande och sockenkyrkor. Då församlingen inte hade råd att införskaffa inventarier till kyrkan kunde syföreningen bidra. Boken beskriver hur gamla och unga, mest kvinnor, arbetade tillsammans och lyckades skapa så mycket värdefullt.

Boken presenterar också många av de kyrkliga föremål som skänkts av syföreningarna till kyrkorna. Två stora utställningar – 1980 och 1993 – uppvisade bredden på syföreningarnas alster.

Wiveka Schwartz föddes 1932 i Stockholm och flyttade 1967 till Gotland. Under 1970-talet var hon föreståndare för Gotlands Turistförenings turistbyrå. År 1980 blev hon distriktsstudieledare vid Sveriges Kyrkliga Studieförbund (sks) i Visby stift. Det var då hennes engagemang för de kyrkliga syföreningarna grundades. Hon var också initiativtagare till folkbildningsprojektet Medeltidsveckan, som 1984 startades av sks på Gotland.