Ett ståtligt bröllop

Ett ståtligt bröllop
– en rik gotländsk tradition

Storslagna bondbröllop har firats i hela vårt land. Det ena landskapet har överträffat det andra med ståtliga ceremonier, burleska seder, granna kläder och osannolika utstyrslar. Bröllopen var högtidliga, med sirliga tal och processioner till fiolmusik, men också fulla av helt galna upptåg och busstreck, musik och dans, mängder av mat och dryck. En storartad fest över flera dagar, en tillställning som engagerade hela bygden.

Nu hotar den traditionen att försvinna. Efter en generation med samboförhållanden falnar minnet av hur ett riktigt storbröllop går till. I stället tar man till sig det lättillgängliga – utländska filmer och tv. Följden kan bli att nya seder tar över och detta rika gotländska kulturarv försvinner och faller i glömska.

Ing-Marie Tellström har vuxit upp med alla de traditioner som på Gotlands landsbygd fallit sig helt naturliga ända fram till i våra dagar. Hon har arrangerat bröllop och andra kalas i gotländsk landsbygdstradition under de senaste tio åren vid Bottarve museigård i Vamlingbo.

Med sin bok – Ett ståtligt bröllop – visar Ing-Marie att våra egna traditioner är lika rika, högtidliga och spännande som de från Hollywood, och faktiskt mer ändå!