En andra bok om Havdhem

En andra bok om Havdhem berättar om människor och miljöer, företrädesvis under 1900-talets senare del, och om det samhälle som växte fram när järnvägen drogs fram hit. Socknens tidiga historia finns beskriven iBoken om Havdhem från 1972. Boningshuset vid Havdhems Hembygdsförenings fastighet vid Lunds i Grötlingbo, Torpet kallat, får stå som symbol för vår hembygd, även om det ligger utanför socknen Havdhems gränser.
Sockenboksgruppen 2006–2013