Efterskörd

Om snigelns gång och lärkans sång, om hur universum speglas i det lilla, om de eviga frågorna som aldrig besvaras, om sådant och mycket annat skriver denne husbehovslyriker från Kräklingbo.