Bläse kalkbruksmuseum – om stenindustrin på Gotland

År 1954 upphörde kalkbrytningen vid Bläse på norra Gotland. En industri som verkat i knappt hundra år gick i graven. Efter nedläggningen bedrevs en tid hönseri i brukets lokaler. År 1985 öppnades museet för att skildra bruket och den gotländska stenindustrin.
I boken om Bläse kalkbruksmuseum tar författarenPoul Bergesen oss med på en guidad tur genom museet. Vi får följa arbetet i stenbrotten och vid kalkugnarna. Han ger en levande bild av arbetarnas villkor och om livet i det samhälle som växte upp kring brott och bruk. Vi får veta att kalkbrytningen var ett säsongsarbete där arbetarna för sin försörjning också ägnade sig åt fiske och jordbruk. Han beskriver också kvinnornas roll, deras slit med daglönearbete och de sidoinkomster de fick från tröjor de stickat.
Poul Bergesen var bosatt på Gotland i 18 år och blev medlem i Bläse kalkbruksmuseums intresseförening 1989. I föreningen har han varit aktiv som ordförande, sekreterare, guide och museiföreståndare. År 1992 bildade han teatergruppen Bläse teater och satte upp teaterstycket ”Tröjkällingar” i den stora kalkladan där man idag har café och konserter. År 2005 anlade han kulturstigen i Bläse änge som berättar om kvinnornas situation i och kring stenindustrin.
År 2010 återvände han tillbaka till fastlandet, det var barn och barnbarn som drog. Numera bor han i Nyköping.