ABC-bok på gutniska

Redaktörens inledning:

Välkommen till ABC-bok på Gutniska
– Gutnisk stavningarbók

Aldrig hade jag vågat hoppas på det osannolika gensvar vårt gutniska språkprojekt kom att få bland elever, lärare, skolledning, föräldrar och samhälle på södra Gotland (Sudret)! Med vilket engagemang eleverna har målat, fotograferat, skrivit texter, sjungit och på gutniska läst in betraktelser om livet i sin bygd. Jag är djupt imponerad av hur skolledning och lärarkår på Högbyskolan tagit sig an utmaningen. Under terminerna som lärare i moderna språk på skolan fick jag många tillfällen att diskutera olika språk- och dialektfrågor med mina elever och kollegor. Tidigt väcktes tanken om ett projekt för att stimulera intresset för gutniskan inom ramen för skolans mål. En ABC-bok enligt ”Högbymodellen” fick bli vår metod som ett pilotprojekt.

Eleverna har oftast arbetat enskilt med sina alster under vägledning av sina lärare. Men tillsammans skapar det samlade materialet en kollektiv produkt. De olika texterna berör ämnen av vitt skilda karaktär. Uppgiften har varit att skriva om ett ämne, eller vardagssituation, som intresserar den gotländska eleven idag, där han eller hon befinner sig just nu.

Texterna har översatts till gutniska av Bert Alvengren, Kuntskaparsteþi Gutlands. Han har även övat uttal med eleverna utan att korrigera deras lokala uttalsvariationer. Jag har förstummad sett och hört hur han fått eleverna att med passion och stolthet under projekttiden återta den gutniska de på något sätt har gått och burit inom sig.

Tillhörande anfanger, illustrationer, foton och inläsning av text kan mycket väl ha gjorts av en annan elev än textförfattaren. Arbetet har skett ämnesövergripande på temadagar och under ordinarie lektioner.

Många av eleverna har uttryckt en önskan om att få ha gutniska som schemalagd undervisning. De har hävdat hur viktigt det är med språket som del av sin identitet, historia och kultur.

Det är första gången sedan Gutalagen upphörde att gälla år 1618 som det gutniska skriftspråket så att säga väckts till liv igen och fått en skriftnorm i lite nyare klädedräkt, på etymologisk basis. Gutniskan har på detta vis fått ett ansikte. Och därmed låter vi, så att säga, historien fortsätta där den slutade. Syftet med att äga ett skriftspråk är att få det talade språket till att överleva. Språk och kultur hör dessutom intimt ihop.

Den som vill veta mer om ABC-projektet, eller vill stödja undervisningen i gutniska på Högbyskolan, är välkommen att kontakta redaktören på e-post: perehn@hotmail.com För frågor kring det gutniska språket hänvisas till Bert Alvengren, KuntskaparsteÞi Gutlands, på b.alvengren@telia.com

All vinst av bokförsäljningen som sker inom ramen för skolan tillfaller Elevföretaget på Högbyskolan och skall främst användas till elevernas gemensamma utbildningsresor så som ”Sudret på Hugget”. Eleverna äger själva rättigheterna till sina verk. Högbyskolan kan fritt kopiera och använda materialet för undervisningssammanhang. Bert Alvengren, KuntskaparsteÞi Gutlands, har rättigheterna till samtliga översättningar och Per Ehn innehar rätten till formatet.

I redaktionen har från Högbyskolan ingått: Per Ehn, Marcus Jonsson och Kristine Munkhammar. Från KuntskaparsteÞi Gutlands: Bert Alvengren, I layoutgruppen har ingått Marcus Jonsson, Erik Bergman och Bruno Santesson.

Per Ehn
redaktör, Fil. Mag i historia